Naar boven

Leeslogboeken

De leeslogboeken ondersteunen kerndoel 9: “De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.”

Het leeslogboek;
motiveert leerlingen om meer te lezen;
geeft overzicht wat de leerling heeft gelezen;
geeft de vooruitgang van de leerling aan;
stimuleert leerlingen om hun leeservaring te delen.
Let op! Wisselende sortering.
Schoolbestelpakket Leeslogboeken Schoolbestelpakket Leeslogboeken Serie 3399 € 35,00
Meer info
Toevoegen
Klassenpakket leeslogboeken Klassenpakket leeslogboeken serie 3390 € 14,00
Meer info
Toevoegen