Naar boven

Betaalinformatie


Betaling en rekeningnummers in Nederland
Het verschuldigde bedrag dient u binnen 14 dagen na ontvangst over te maken op Rabobank IBAN: NL87RABO 01276.06.742 BIC RABONL2U, onder vermelding van faktuur- en servicenummer.
 
Betaling en rekeningnummers in België
Het verschuldigde bedrag dient u binnen 30 dagen na ontvangst over te maken op IBAN: BE-47- 384-052-1662-80  BIC BBRUBEBB, t.n.v. grafische uitgeverij Beuselinck bvba, onder vermelding van uw faktuur- en klantnummer.