Naar boven

Het bijhouden van progressie is een sleutel tot motivatie.

28 november 2019
Uit het handboek voor progressiegericht coachen van Coert Visser kwam ik de bovenstaande zin tegen.
Daarin stond dat onderzoek laat zien dat het bijhouden van progressie een sleutel tot motivatie is.
Het progressie boeken verhoogt het gevoel dat je tegen een taak bent opgewassen en geeft motivatie om
weer een stapje verder te gaan. "Niet alleen zichtbare daadwerkelijke progressie blijkt motiverend te zijn,
ook het geloof in de mogelijkheid van verdere progressie blijkt motiverend te zijn en bij te dragen aan
het welbevinden van mensen". Hetzelfde geldt ook voor kinderen. Iedere leerkracht die werkt met AVI certificaten en tafelpaspoorten weet dat het inzichtelijk maken van het leerproces motiverend werkt om steeds een stapje verder te gaan. Het leerproces afsluiten met een diploma is de kers op de taart.
Het zelfvertrouwen groeit. 

Het steeds weer inzichtelijk maken van het leerproces voorkomt dat je gemaakte progressie over het hoofd
ziet en denkt dat er niet of nauwelijks nog progressie wordt gemaakt. Stickerverzamelkaarten zijn hiervoor
een mooi product. Op de voorkant een sticker en op de achterkant de gedane taak, afspraak, inzet. planning enz.
Een stickerverzamelkaart geeft eenvoudig de progressie weer.