Naar boven

Complimenten geven als tool

28 februari 2022


Complimenten geven als tool


Integreer het dagelijks complimenten geven bewust in je manier van lesgeven. Al hoor je vandaag de dag steeds vaker dat kinderen de hemel in geprezen worden doordat ze veel complimenten krijgen. Ze worden egocentrisch en arrogant. Is dat zo? Wat versta je onder complimenten en kan je kinderen teveel complimenten geven?


Wat zijn complimenten?

Complimenten zijn versterkers van wat goed gaat, een verrijking van het goede dus en een blijk van waardering. Je kan het zien als een teken van bewustzijn. Het maakt de leerkracht en de leerling bewust van de goede ontwikkelingen die gaande zijn en het wordt gezien als sociaal smeermiddel om relaties aan te gaan, te onderhouden en te verbeteren.

Een compliment is waardevol vanuit de gedachte ‘alles wat je aandacht geeft groeit’.


Geef een compliment op de juiste manier

Kinderen kunnen nooit teveel complimenten krijgen als het op de functionele manier gebeurt. Wanneer je een compliment geeft, is het belangrijk dat je jezelf afvraagt wat je ermee wil bereiken en waarom je dat wil. Zo zijn er verschillende soorten complimenten die weer een verschillend effect kunnen hebben. Zo kan je bijvoorbeeld een karaktercompliment geven die gaat over de eigenschappen of kwaliteiten van de leerling, wat je in de ander waardeert. Door dit uit te spreken bevestig je het positieve, dit kan helend werken en je bouwt zelfvertrouwen op. Denk hierbij aan het complimentenkaartje “Jij bent grappig”of “Jij bent bijzonder”.
Aan welke vereisten voldoet een goed compliment? 

Een compliment moet passen bij de ontwikkeling van een kind. Wat voor de ene leerling al heel knap is om te doen is voor het andere leerling een eitje.

Complimenteer de inzet van een leerling en niet het resultaat. Het gaat om het proces, de weg naar het resultaat toe, de inspanning die daarvoor 
wordt geleverd, het doorzettingsvermogen. Denk hierbij aan het complimentenkaartje ‘Een echte doorzetter ben jij’.

Geef een compliment alleen als het gemeend is. Als je een compliment geeft, wat je niet meent, komt het minder sterk over en hoe ouder kinderen worden, hoe sneller ze dat door hebben. Kinderen worden hier onzeker van inplaats van dat je ze zelfverzekerder worden.

Hoe sneller je complimenteert, hoe krachtiger het compliment. Geef het compliment zo snel mogelijk waardoor de leerling direct feedback krijgt en snapt wat jij bedoelt.

Maak je compliment concreet, zodat de leerling direct begrijpt wat je bedoelt. Goed gedaan is vaag beter is “Goed opgelet vandaag”.


Kinderen groeien bij het krijgen van een compliment

Een compliment is een krachtig instrument, mits goed ingezet en kan daardoor een positieve verandering teweeg brengen. Om het geven van complimenten makkelijker te maken en de leerling niet alleen verbaal maar ook materieel te belonen, zijn er complimentenkaartjes ontwikkeld in een handig bewaardoosje.

Inhoud:

4 x 18 kaartjes totaal 72 kaartjes.
Aanvullend zijn er zijn ook complimentenstickers
serie 483.